معرفی خدمات - اخذ پاسپورت دولت دومنیکا
امتيازات اخذ تابعيت دومنيكا
 • انجام كليه مراحل اخذ تابعيت و گرفتن پاسپورت دومنيكا در مدت 3 الي 6 ماه (اين تابعيت مادام العمر بوده و هيچ شخص يا سازماني حق سلب انرا نخواهد داشت
 • امكان سفر به بيش از 120 كشور بدون نياز به ويزا
 • امكان دريافت ويزاي 10 ساله كانادا و استراليا به صورت انلاين بدون نياز به مصاحبه و انگشت نگاري
 • امكان دريافت سريع و اسان ويزاي 10 ساله امريكا
 • دريافت تابعيت يك كشور مشترك المنافع با بريتانياي كبير و همسايه با كشور امريكا در قاره امريكاي شمالي
 • امكان تاسيس شركت و انجام امور تجاري در كشور هاي مختلف دنيا
 • امكان افتتاح سريع حساب بانكي و دريافت مستر كارت و ويزا كارت در دومنيكا و كشور هاي مختلف دنيا
 • معافيت از پرداخت ماليات در دومنيكا و 10 كشور ديگر از جمله امريكا . كانادا و كشور هاي اتحاديه اروپا
 • امكان اخذ پذيرش از دانشگاه هاي معتبر دنيا بدون نياز به مدرك زبان انگليسي
شرايط اخذ تابعيت دومنيكا :
 • امكان شروع فرايند اخذ تابعيت بدون نياز به پرداخت كل مبالغ
 • بدون نياز به مدارك بانكي و ملكي
 • بدون نياز به مدرك زبان انگليسي
 • بدون نياز به مصاحبه
 • بدون نياز به سفر و يا اقامت در دومنيكا
 • بدون نياز به ثبت شركت در دومنيكا
اخذ تابعيت دومنيكا براي چه كساني مناسب است؟:
 • مديران بين المللي.بازرگانان.صاحبان سرمايه و صاحبان كسب و كارهاي بين المللي
 • افراد و خانواده هايي كه نياز به سفر هاي فراوان و سريع به كشور هاي مختلف دارند
 • افراد و خانواده هايي كه قصد مهاجرت و زندگي در كشور هاي خارجي را دارند
 • خانواده هايي كه فرزندان انها قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور و دريافت پذيرش از دانشگاه هاي معتبر دنيا را دارند
مراحل اخذ تابعيت و پاسپورت :
 • امضاي قرارداد با كارگزار داراي مجوز رسمي از دولت دومنيكا
 • ثبت مشخصات متقاضي در سامانه CBIUو دريافت شماره پرونده
 • ارسال مدارك به اداره CBIU (واحد اعطاي شهروندي از طريق سرمايه گذاري)
 • ارسال مدارك براي بررسي سوابق امنيتي متقاضي
 • صدور گواهي صلاحيت از سوي دولت
 • پرداخت مبلغ سرمايه گذاري به دولت
 • صدور گواهي تابعيت براي متقاضي
 • صدور پاسپورت
اخذ تابعيت و پاسپورت دومنيكا به دو صورت امكان پذير است :
 • از طريق مشاركت با دولت(سرمايه گذاري غير قابل برگشت)
 • سرمايه گذاري ملكي در طرح هاي عمراني تاييد شده